• Rekonektívne liečenie Nitra

Rekonektívne liečenie – harmonizácia čakier

Rekonektívne liečenie je návrat do optimálneho stavu rovnováhy. Je to výsledok interakcie so všetko obsahujúcim spektrom frekvencií, ktoré sa skladá zo svetla, energie a informácií.
Jeho prvým základným prvkom je energia. Energia je všetko, z čoho sme organicky stvorený, samotná naša podstata a tiež naše fyzické telo.
Svetlo je rezonancia a komunikácia v rámci frekvencií medzi vesmírom a nami.

Informácie prichádzajú samotnou interakciou a synchronizáciou s touto energiou a so svetlom.

Je to hmatateľné, merateľné a môžete to pocítiť sami. Rekonektívne liečenie kompletne prekonáva tradičné energetické liečebné techniky, pretože nám umožňuje opustiť samotný koncept techniky. Nie je to ani terapia ani ošetrenie, pretože sa nesústreďuje na symptómy. Je to niečo oveľa oveľa viac. V Rekonektívnom liečení nestanovujeme diagnózu, ani neošetrujeme pacientov. Len spolupracujeme s frekvenciami liečenia a nechávame ich na seba pôsobiť, čo vedie často k uzdraveniu, ktoré je okamžité a väčšinou pretrváva do konca života.

Účinnosť Rekonektívneho liečenia bola zdokumentovaná a potvrdená mnohými medzinárodnými štúdiami a veda stále skúma na úrovni kvantovej fyziky ako Rekonektívne liečenie pôsobí. Keď sa naše energetické telo zladí s frekvenciami Rekonektívneho liečenia, vyžarujeme na vyššej úrovni svetla. Preukázalo sa, že to reštrukturalizuje našu DNA a výsledkom je vyžarovanie merateľne vyšších a koherentnejších úrovní bio-fotonického svetla. Emeritný profesor Stanfordskej univerzity dr. Wilia Tiller hovorí, že prijatie informácií prostrednictvom frekvencií Rekonektívneho liečenia vytvára koherenciu a poriadok. Inými slovami väčšiu rovnováhu a harmóniu.

Viac na:  www.thereconnection.com

Cena za sedenie (cca 30 – 40min)        60€